Välj en sida

JFK Bygg & Fasadputs AB är Auktoriserad Takpartner hos Monier

Hur är det med dina hängrännor och ditt tak?

Ofta när vi gör fasad renovering så vill kunden att vi tittar i deras hängrännor och tak. Detta har gjort att vi utökat våra tjänster. Vi utför även takbyten därför att det är viktigt med ett helt tak (vår fasad är beroende av ett helt tak). Eftersom vi redan har ställning på plats vid fasadrenovering så blir det mindre kostnad vid takbyte!

Men vi utför givetvis enbart takomläggning om det är det ni behöver.

Att ha ett tak som håller ute regn och andra yttre påfrestningar gör att ditt hus kommer att hålla värdet länge. Många glömmer att lyfta på takpannorna och se efter hur underlagspappen ser ut.

Ofta så bygger fåglar bo under gamla tak, detta påverkar takets livslängd. Även gamla löv och barr eller annat som lägger sig under takpannorna gör att livslängden förkortas på ditt tak!

När vi lägger nya tak idag så finns det fågelband som hindrar att fåglar bygger bo och nock band förhindra att smuts lägger sig mellan tegelpannor och underlagsduk.

Vi utför alltid efter de regler som finns om taksäkerhet!

De lagar som finns angående tak gör att ett tak byte inte kan bli hur billigt som helst! Vi följer svenska lagar och standarder för att ditt tak ska bli ett tak som håller länge och som är säkert för dig och din familj.

I många billiga anbud ingår inte taksäkerhet.

Taksäkerhet innebär en massa olika saker. Sotaren ska kunna nå din skorsten säkert, kunna gå på taket och då ha en lina fäst i taket som häver fall! ni på mark ska inte få en panna på marken vid storm, därför följs alla regler om infästningar av takpannor för att minimera skaderisk av fallande tak pannor. Snöras skydd är också obligatoriskt för att olyckor sak minimeras på mark. Allt detta beror på höjd ifrån mark.
Även fel dimension på bärläkt gör att du som kund tappar garanti på materialet.

Allt detta kostar, därför är vi inte billigast på tak! Men du och din familj borde kräva det bästa för ert hus och er egen säkerhet !!

Vi använder oss av Moniers produkter när det gäller tak. Och vi följer deras monterings anvisningar och det ger dig som kund 15 års funktionsgaranti av Monier på dit tak!
Anlita en Auktoriserad Takläggare!

OBS! Vi använder oss bara plåtslagare som har lång erfarenhet av tak och putsfasader!

PS! Har du som fastighetsägare kontrollerat med kommunen om det behövs bygganmälan/bygglov?
På vissa platser så kan man inte byta färg på pannor hur som helst.

Behöver du ett nytt tak? hör av dig till oss först!

9 + 15 =