Välj en sida

Fasadrenovering av Enstegstätade Fasader

Har du en HÖG RISK FASAD?

Då kommer du vid en försäljning att få gå ner kraftigt i pris för att kunna sälja. Även om det inte är några fel vid besiktning. Köper du ett hus med Risk Fasad så kan det bli dyrt!

Vad är en Risk fasad?

Det är alla typer av putsfasader som inte har ett andra skydd mot en eventuell läcka i fasaden. Tjock puts eller tunnputs spelar ingen roll. All puts på isolering som är monterad på en te.x trä stomme är HÖG Risk Fasad. Finns det inte ett andra skydd som skyddar stommen ifrån väta/fukt så är det en riskfasad om den inte är ventilerad.

Av erfarenhet så kan aldrig en besiktning garantera att du inte har fukt i din enstegstätade putsfasad, de mäter inte överallt. Det är först när man demonterat gammal fasad som man kan garantera att all fukt är sanerad och att stommen inte är skadad.

Vid en fasadrenovering av en enstegsputsfasad använder vi ett luftat system som görs till ett tvåstegs tätat system te.x STO Ventec eller Weber Aqua eller Capparol system som är P-märkt av SP (Sverige Tekniska Forskningsinstitut).

Viktigt: Vi använder oss av Plåtslagare som gjort tester på fönsterbleck och andra plåtdetaljer på SP. De har en unik och nödvändig kunskap för att göra ditt hus fuktsäkert. Vi håller oss till 100% till puts leverantörens monteringsanvisningar till deras respektive system.
Vi konsulterar alltid Puts leverantören för en arbetsbeskrivning/ hantering av ditt projekt så att du som kund känner dig trygg att det utförs på rätt sätt. Inga hemma snickrade lösningar!! Vi gör allt för att säkerställa din fasad ifrån fukt!

Det är Fönsterbleck och andra plåtdetaljer som är 100% viktigt att de blir rätt utförda. Vi har mycket högre krav på att fönsterbleck vid kusten än vad som behövs på ett fönsterbleck på ett hus 10 mil in i landet.

Därför använder vi plåtslagare som har varit med från början och har unik kunskap och erfarenhet när det gäller fasadrenovering av enstegstätade putsfasader

Svaga länken, Fönster:

Har du en enstegstätad putsfasad så räcker det inte med rätt Fönsterbleck. Oftast så är inte ett fönster anpassat för putsfasad som sitter på plats. Därför lägger vi ner mycket tid och omsorg på att montera en speciell tätfolie illbruck EM500 runt fönstren som är framtagen för detta speciella ändamål att det ska bli en säker zon runt fönster från fukt. www.illbruck.com

Ibland så träffar vi på putsfasader som är fulla av sprickor. Om en sådan spricka är över en infästning som är skruvad in i trästommen så leder skruven vatten rakt in i trät.. Detta behövs åtgärdas. Men även här som med alla andra puts system så är vi noga med att alla anslutningar och andra förutsättningar är korrekta innan putsning.

OBS! Vi använder oss bara plåtslagare som har lång erfarenhet av putsfasader.

PS! Har du som fastighetsägare kontrollerat med kommunen om det behövs bygganmälan/bygglov?

Behöver du hjälp med din fasad? Kontakta oss

12 + 7 =