Välj en sida

Om
JFK Bygg & 
Fasadputs AB

Vi är ett heltäkande byggföretag inom Bygg & Fasadputs. Här kan du läsa lite mer om vad vi gör och vad som oss till oss.

Vad vi gör bra!

Fasadputs

Hur ditt hus ska se ut och hur kvaliteten blir är viktigt för oss!
Vill ni prata med kunder där vi putsat deras fasad?
Självklart!

Bygg & renovering

En utbyggnad eller en avancerad fasadrenovering av tex enstegstätad puts fasad?
Eller nya fönster?
Vi har erfarenheten du behöver.

Takbyten

Att byta tak samtidigt som du får en ny fasad och fönster är ekonomiskt!
Då slipper du betala för ställning två gånger!
Du får en långsiktig lägre ekonomi!

Om JFK Bygg & Fasadputs AB

Det kanske viktigaste är att varje medarbetare har visat stor social kompetens, vilket är viktigt vid kommunikation med våra bostadsrättshavare, som drabbas av ställningar, inplastade fönster m.m.”

Sven-Gunnar Johansson Fastighetsansvarig för Brf Briggen

Skicka ett Meddelande